McKinley (Dakura) Safety Glasses
Black Frame with Polarized Yellow Lens